Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

lovingyou
8152 1fdb
"I co mogę powiedzieć, maleńka? Szczerze? To było prawdziwe, piękne oraz warte wszystkiego co było wcześniej i później. Byliśmy najlepsi. Uśmiechnij się."
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viabanshe banshe
lovingyou
lovingyou
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viahomesickness homesickness
lovingyou
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wisniewski - Samotność w sieci.
Reposted fromnutt nutt viahomesickness homesickness
lovingyou
KOCHAJ MNIE . PROSZĘ .
Reposted fromKamiilka Kamiilka viahomesickness homesickness
lovingyou
- O co warto walczyć? - O uczucie, miłość, przyjaźń, zaufanie. O drugiego człowieka, choć ta walka nie jest łatwa. O przyszłość. O lepsze jutro i jeszcze lepsze dziś. O siebie, zagubionego gdzieś w przeszłości.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
lovingyou
Lubię rozmawiać z Tobą o przyszłości. Oboje doskonale wiemy, że to będzie Nasza wspólna przyszłość.
lovingyou
Nie myśl, że mi się znudzisz. Pokazujesz tym w pewien sposób, że wątpisz we mnie. Nie chcę żebyś we mnie wątpiła. Ja jestem siebie pewny, Ty też bądź mnie pewna.
— sentymenalny (twórczość własna)
lovingyou
7281 1b2c
Reposted fromhuntersouls huntersouls
lovingyou
Nawet sobie nie wyobrażasz , ile rzeczy mówię ci w myślach.
— 21:23
Reposted fromte-quiero te-quiero viachansontriste chansontriste
lovingyou
Bo my, Matyldo, jesteśmy stworzeni do zmartwychwstań. Jak trawa. Odrośniemy nawet wtedy, gdy przejedzie po nas ciężarówka.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompensieve pensieve viachansontriste chansontriste
lovingyou
Mam usta spierzchnięte z niepocałowania Twoich.  Kręcą się wokół nich już tylko papierosy. Chmura dymu przybiera kształt dworca.    
Szklanka wina. Buch.  Druga butelka.    
Słowa plączą się pod nogami, białe wino zabarwione czerwienią.  Usta pękają z niepocałowania Twoich. 
— Szczegóły tęsknoty
lovingyou
Zawsze chodzi o Ciebie.
lovingyou
7150 ad21
Reposted fromhuntersouls huntersouls
lovingyou
I wydawało mi się, że to jest właśnie miłość - takie poczucie że muszę z nim być, bo jeśli z nim nie będę, to dzieje się ze mną coś strasznego.
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaorchis orchis
lovingyou

Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaLast-minute Last-minute
lovingyou
3907 c355 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTokyoMEWS TokyoMEWS
lovingyou
2655 bc88
Reposted fromprzeliterowane przeliterowane viaNanaa Nanaa
lovingyou
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul via12czerwca 12czerwca

June 04 2015

lovingyou
Jak dobrze jest mieć taką osobę jak Ty.
— Najlepszy na świecie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl